Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση των προϊόντων που αγοράζετε από την PlaceMall είναι διάρκειας 2 ετών ή εκτός εάν προβλέπεται μικρότερο διάστημα από τον κατασκευαστή του προϊόντος και καλύπτεται με την προσκόμιση της απόδειξης αγοράς του προϊόντος.
Στην περίπτωση τεχνικού προβλήματος απευθύνεστε αποκλειστικά και μόνο στο service της PlaceMall. Η εγγύηση περιλαμβάνει την επισκευή ή την αντικατάσταση του προϊόντος και όχι τα έξοδα αποστολής τα οποία  βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον αγοραστή σε όλες της περιπτώσεις.
Σε περιπτώσεις όπου το προϊόν δεν λειτουργεί κατά την στιγμή της παραλαβής (Dead-On-Arrival ή "DOA") και επιθυμείτε αντικατάστασή του με νέο και όχι επισκευή, ενημερώνετε γραπτώς (ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@placemall.gr) την PlaceMall εντός 7 ημερολογιακών ημερών.


Δικαίωμα Υπαναχώρησης
Εάν είστε φυσικό πρόσωπο (καταναλωτής) και η αγορά σας προορίζεται για προσωπική χρήση κι όχι μεταπώληση τότε δικαιούστε να υπαναχωρήσετε εντός 14 ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντάς μας το προϊόν. Το δικαίωμα υπαναχώρησης ισχύει εφόσον το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση και η επιστροφή γίνεται με δικό σας μέσο και κόστος εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της υπαναχώρησης (είτε το επιστρέφετε εσείς, είτε το αποστέλλετε με κάποιο μεταφορέα). Εφόσον εγκριθεί η επιστροφή,  θα σας επιστρέψουμε στο σύνολό  του το τίμημα που έχετε καταβάλει για τη συγκεκριμένη αγορά.


Όροι και προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος Υπαναχώρησης
Το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορείτε να το ασκήσετε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος ώστε να θεωρηθεί εμπρόθεσμη και δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον αιτιολόγηση από εσάς.
Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης προϋπόθεση για την επιστροφή είναι:
Το προϊόν να είναι στην αρχική του κατάσταση, να είναι άθικτη η συσκευασία και να περιλαμβάνονται όλα τα παρελκόμενα, τυχόν δώρα, συνοδευτικά προϊόντα και υλικά.
Σε περίπτωση όπου το προϊόν έχει χάσει την αξία του λόγω κακής μεταχείρισης η οποία ξεφεύγει από την απλή εξέταση της λειτουργικότητας και των χαρακτηριστικών του προϊόντος, θα πρέπει να αποκαταστήσετε με χρηματική αποζημίωση τη μείωση της αξίας του. Σε αυτήν την περίπτωση από το ποσό που θα σας επιστρέψουμε, θα αφαιρεθεί η συγκεκριμένη χρηματική αποζημίωση. Σε κάθε τέτοια περίπτωση θα ενημερωθείτε πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία πίστωσης και επιστροφής των χρημάτων. Ειδικά στις περιπτώσεις εξαρτημάτων και ανταλλακτικών όπου το υλικό απαιτεί κατάλληλη τεχνογνωσία τόσο για την επιλογή του όσο και για την εγκατάσταση του και το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν αυτόνομη μονάδα, θεωρείται ότι η αποσφράγιση της συσκευασίας του συνεπάγεται αυτόματα ότι έχει χάσει τουλάχιστον το 50% της εμπορικής του αξίας και σε περίπτωση υπαναχώρησης θα πιστώνεται ανάλογα στο 50% της αξίας τιμολόγησης.Η αίτηση υπαναχώρησης μπορεί να σταλεί άμεσα ηλεκτρονικά ή με συστημένη επιστολή προς την Εταιρία μας ή μπορείτε να την προσκομίσετε με δικά σας μέσα στην Έδρα της εταιρια μας.
Σημειώνεται ότι περιπτώσεις όπου το επιστρεφόμενο προϊόν δεν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση δεν μπορεί να επιστραφεί. Εάν για ειδικούς λόγους γίνει δεκτή η επιστροφή τέτοιας περίπτωσης, τότε η εταιρεία θα καταβάλει μέρος του τιμήματος το οποίο θα προσδιορίζεται για την συγκεκριμένη περίπτωση σύμφωνα με την κατάσταση του προϊόντος και την τρέχουσα εμπορική του αξία του και αφού προηγηθεί έλεγχος της κατάστασης του στην έδρα της PlaceMall IKE ή σε συνεργαζόμενο επισκευαστή.


Επιστροφή λόγω παράδοσης λανθασμένου προϊόντος
Στην περίπτωση που το προϊόν που σας αποστείλαμε είναι διαφορετικό από αυτό που παραγγείλατε, μπορείτε να το επιστρέψετε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την αγορά του χωρίς χρέωση μεταφορικών. Η επιστροφή του προϊόντος, σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να γίνει μόνο εάν το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση και με πλήρη αυθεντική συσκευασία.
Η επιστροφή για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις γίνεται με δικό μας κόστος.
 

Εγγύηση καλής λειτουργίας
Η Placemall.gr εγγυάται την πλήρη κάλυψη σε λογισμικό και λειτουργικά μέρη, για το σύνολο του χρονικού διαστήματος ισχύος της εγγύησης. Σε περίπτωση μη ικανότητας επισκευής, η συσκευή θα αντικατασταθεί πλήρως με συσκευή αντίστοιχης αξίας λιανικής. Η μπαταρία, ο φορτιστής και τα υπόλοιπα αξεσουάρ έχουν εγγύηση Έξι (6) μηνών, δεδομένου κατασκευαστικού προβλήματος ή αστοχίας υλικού.
Ως έναρξη εγγύησης καθορίζεται η ημερομηνία αγοράς και είναι απαραίτητη η προσκόμιση του νόμιμου παραστατικού για πιστοποίηση.
 

Η εγγύηση παύει να ισχύει εάν διαπιστωθεί κάποιος από τους παρακάτω λόγους:

 • Υφιστάμενη αλλοίωση, παραποίηση, αντιγραφή του Σειριακού αριθμού (Serial Number) και του Μοναδικού Αριθμού Κατασκευαστή (IMEI) της συσκευής.
 • Βλάβες από πτώση, παραβίαση, μετατροπή, ατύχημα, κακή χρήση ή αμέλεια.
 • Βλάβες από φυσικά στοιχεία (υγρό, φωτιά), καιρικά φαινόμενα.
 • Βλάβες από προσπάθεια ή ενέργεια παρέμβασης στο λογισμικό.
 • Βλάβες από προσπάθεια ή ενέργεια παρέμβασης, παραβίασης ή εμφανή χτυπήματα στη συσκευή, μέρη ή εξαρτήματα της.
 • Βλάβες από επαφή με στοιχεία οργανικά ή χημικά με άμεσο αντίκτυπο, διάβρωση/οξείδωση στα ηλεκτρονικά και λειτουργικά μέρη της συσκευής (Υγρά, βρώσιμα, ιδρώτας, αλκαλικά άλατα)

Περιπτώσεις εκτός εγγύησης:

 • Φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης στα μηχανικά/λειτουργικά μέρη της συσκευής ή εξαρτήματα αυτής.
 • Βλάβες από λανθασμένη φόρτιση, εφαρμογή λανθασμένης τάσης, χρήση μη συμβατού φορτιστή.
 • Βλάβες που οφείλονται σε τρίτους, π.χ αυξομειώσεις τάσης δικτύου ρεύματος κατά την φόρτιση.
 • Λοιπές βλάβες στην συσκευή, στα μέρη ή στα εξαρτήματα αυτής από κακή μεταφορά ή ελλιπές πακετάρισμα κατά την αποστολή.
 • Συντήρηση, επισκευή, ανανέωση ή αλλαγή εξαρτημάτων ή μερών από φυσιολογική φθορά.

Μεταφορά και χρεώσεις:

 • Η διαδικασία αποστολής είναι αποκλειστική και απόλυτη ευθύνη του αποστολέα και των εμπλεκόμενων μερών.
 • Η χρέωση μεταφορικών επιβαρύνουν αποκλειστικά τον χρήστη.
 • Σε περίπτωση που η συσκευή αποσταλεί χωρίς την αρχική συσκευασία ή συσκευασία ασφαλείας, η Placemall.gr δε φέρει ευθύνη για τυχόν ζημίες κατά την μεταφορά.
 • Για τις περιπτώσεις εκτός εγγύησης ο χρήστης επιβαρύνεται το συνολικό κόστος αποστολής και τεχνικού ελέγχου.
 • Για τις περιπτώσεις εκτός εγγύησης το κόστος επισκευής και ανταλλακτικών επιβαρύνει τον χρήστη.

Λοιποί Όροι:

 • Η Placemall.gr σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται προς τον πελάτη ή προς τρίτους για οποιεσδήποτε ζημιές, μεταξύ των οποίων και για διαφυγόντα κέρδη, αποθετικές ή άλλες τυχαίες ή έμμεσες ζημίες, που προκλήθηκαν εξ’ αιτίας της χρήσεως, ή της αδυναμίας χρήσεως του εν λόγω τηλεφώνου.
 • Η Placemall.gr δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια των προσωπικών δεδομένων και ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.
 • Η εγγύηση ισχύει με την επιφύλαξη των παραπάνω όρων των οποίων ο πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται.
 • Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από το παρόν, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.