Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση των προϊόντων που αγοράζετε από την PlaceMall είναι διάρκειας 2 ετών ή εκτός εάν προβλέπεται μικρότερο διάστημα από τον κατασκευαστή του προϊόντος και καλύπτεται με την προσκόμιση της απόδειξης αγοράς του προϊόντος.
Στην περίπτωση τεχνικού προβλήματος απευθύνεστε αποκλειστικά και μόνο στο service της PlaceMall. Η εγγύηση περιλαμβάνει την επισκευή ή την αντικατάσταση του προϊόντος και όχι τα έξοδα αποστολής τα οποία  βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον αγοραστή σε όλες της περιπτώσεις.
Σε περιπτώσεις όπου το προϊόν δεν λειτουργεί κατά την στιγμή της παραλαβής (Dead-On-Arrival ή "DOA") και επιθυμείτε αντικατάστασή του με νέο και όχι επισκευή, ενημερώνετε γραπτώς (ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@placemall.gr) την PlaceMall εντός 7 ημερολογιακών ημερών.


Δικαίωμα Υπαναχώρησης
Εάν είστε φυσικό πρόσωπο (καταναλωτής) και η αγορά σας προορίζεται για προσωπική χρήση κι όχι μεταπώληση τότε δικαιούστε να υπαναχωρήσετε εντός 14 ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντάς μας το προϊόν. Το δικαίωμα υπαναχώρησης ισχύει εφόσον το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση και η επιστροφή γίνεται με δικό σας μέσο και κόστος εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της υπαναχώρησης (είτε το επιστρέφετε εσείς, είτε το αποστέλλετε με κάποιο μεταφορέα). Εφόσον εγκριθεί η επιστροφή,  θα σας επιστρέψουμε στο σύνολό  του το τίμημα που έχετε καταβάλει για τη συγκεκριμένη αγορά.


Όροι και προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος Υπαναχώρησης
Το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορείτε να το ασκήσετε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος ώστε να θεωρηθεί εμπρόθεσμη και δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον αιτιολόγηση από εσάς.
Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης προϋπόθεση για την επιστροφή είναι:
Το προϊόν να είναι στην αρχική του κατάσταση, να είναι άθικτη η συσκευασία και να περιλαμβάνονται όλα τα παρελκόμενα, τυχόν δώρα, συνοδευτικά προϊόντα και υλικά.
Σε περίπτωση όπου το προϊόν έχει χάσει την αξία του λόγω κακής μεταχείρισης η οποία ξεφεύγει από την απλή εξέταση της λειτουργικότητας και των χαρακτηριστικών του προϊόντος, θα πρέπει να αποκαταστήσετε με χρηματική αποζημίωση τη μείωση της αξίας του. Σε αυτήν την περίπτωση από το ποσό που θα σας επιστρέψουμε, θα αφαιρεθεί η συγκεκριμένη χρηματική αποζημίωση. Σε κάθε τέτοια περίπτωση θα ενημερωθείτε πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία πίστωσης και επιστροφής των χρημάτων. Ειδικά στις περιπτώσεις εξαρτημάτων και ανταλλακτικών όπου το υλικό απαιτεί κατάλληλη τεχνογνωσία τόσο για την επιλογή του όσο και για την εγκατάσταση του και το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν αυτόνομη μονάδα, θεωρείται ότι η αποσφράγιση της συσκευασίας του συνεπάγεται αυτόματα ότι έχει χάσει τουλάχιστον το 50% της εμπορικής του αξίας και σε περίπτωση υπαναχώρησης θα πιστώνεται ανάλογα στο 50% της αξίας τιμολόγησης.Η αίτηση υπαναχώρησης μπορεί να σταλεί άμεσα ηλεκτρονικά ή με συστημένη επιστολή προς την Εταιρία μας ή μπορείτε να την προσκομίσετε με δικά σας μέσα στην Έδρα της εταιρια μας.
Σημειώνεται ότι περιπτώσεις όπου το επιστρεφόμενο προϊόν δεν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση δεν μπορεί να επιστραφεί. Εάν για ειδικούς λόγους γίνει δεκτή η επιστροφή τέτοιας περίπτωσης, τότε η εταιρεία θα καταβάλει μέρος του τιμήματος το οποίο θα προσδιορίζεται για την συγκεκριμένη περίπτωση σύμφωνα με την κατάσταση του προϊόντος και την τρέχουσα εμπορική του αξία του και αφού προηγηθεί έλεγχος της κατάστασης του στην έδρα της PlaceMall IKE ή σε συνεργαζόμενο επισκευαστή.


Επιστροφή λόγω παράδοσης λανθασμένου προϊόντος
Στην περίπτωση που το προϊόν που σας αποστείλαμε είναι διαφορετικό από αυτό που παραγγείλατε, μπορείτε να το επιστρέψετε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την αγορά του χωρίς χρέωση μεταφορικών. Η επιστροφή του προϊόντος, σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να γίνει μόνο εάν το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση και με πλήρη αυθεντική συσκευασία.
Η επιστροφή για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις γίνεται με δικό μας κόστος.
 
Η εγγύηση παύει να ισχύει εάν διαπιστωθεί κάποιος από τους παρακάτω λόγους:

  • Υπάρχουν εμφανής σημάδια κακομεταχείρισης του προϊόντος πχ. χτύπημα,γρατσουνιά το οποίο προκάλεσε την δυσλειτουργία του προϊόντος.
  • Παρέμβαση στο λογισμικό της συσκευής,π.χ αλλαγή του λογισμικού του από τον πελάτη,root του λειτουργικού συστήματος κλπ.
  • Μη ορθή χρήση του προϊόντος.
  • Παρουσία μη φυσιολογικής υγρασίας στην συσκευή.
  • Ελεγχθεί ή επισκευαστεί από μη εξουσιοδοτημένο service πέραν της εταιρείας μας.
  • Σπάσιμο οθόνης.
  • Βλάβη σε μπαταρία στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί ο εγκεκριμένος παρεχόμενος φορτιστής από τον κατασκευαστή.