Εγγυήσεις

Εγγυήσεις Όροι & Τεχνική Υποστήριξη

Η εγγύηση των προϊόντων που αγοράζετε από την PLACEMALL IKE είναι διάρκειας 2 ετών εκτός εάν προβλέπεται μικρότερο διάστημα από τον κατασκευαστή του προϊόντος (π.χ Apple 1 year Global warranty) και καλύπτεται μόνο με την προσκόμιση του νόμιμου παραστατικού αγοράς του προϊόντος.

Οι μπαταρίες κινητών τηλεφώνων καλύπτονται από εγγύηση 6 μηνών.
Η διάρκεια εγγύησης των ανταλλακτικών εξαρτάται από τον κατασκευαστή του ανταλλακτικού και σας ενημερώνει γι αυτό η 
PLACEMALL IKE.


Στην περίπτωση τεχνικού προβλήματος απευθύνεστε αποκλειστικά και μόνο στο Placemall Service Center συμπληρώνοντας την αίτηση που θα βρείτε εδώ:

ΑΙΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

Αμέσως μόλις λάβουμε την παρούσα αίτηση θα επικοινωνήσουμε μαζί σας (τηλεφωνικά ή με sms ή με e-mail) για να σας δώσουμε λεπτομέρειες επιστροφής και αριθμό έγκρισης.

Η εγγύηση περιλαμβάνει την επισκευή ή την αντικατάσταση του προϊόντος και όχι τα έξοδα αποστολής τα οποία βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον αγοραστή σε όλες της περιπτώσεις.

 

                                                                                                       

Διαδικασία Αντικατάστασης DOA για συγκεκριμένους κατασκευαστές

Για ορισμένα προϊόντα προβλέπεται η δυνατότητα εμπορικής αντικατάστασης λόγω DOA (αφορά Αντικατάσταση προϊόντος με Τεχνικό Πρόβλημα κατά την παράδοση Dead-On-Arrival).

Η δυνατότητα αυτή εφόσον παρέχεται από τον κατασκευαστή, αφορά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την αγορά και ισχύει για 7 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού. Στη περίπτωση λοιπόν που το προϊόν καλύπτεται από την υπηρεσία αντικατάστασης DOA και επιθυμείτε να την ενεργοποιήσετε, θα πρέπει να ακολουθείται η προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή διαδικασία αποκατάστασης εντός του προβλεπόμενου από την διαδικασία χρόνου και να ενημερώσετε γραπτώς την PLACEMALL IKE εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν υπόκεινται όλα τα προϊόντα στην διαδικασία DOA (Dead-On-Arrival)
H PLACEMALL IKE εισάγει και εμπορεύεται και προϊόντα τα οποία δεν καλύπτονται από ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ για την Ελληνική Επικράτεια, καλύπτονται από την ΝΟΜΙΜΗ ΕΓΓΥΗΣΗ όπως ορίζει ο νόμος κατά την οποία οι πωλητές προϊόντων είναι υποχρεωμένοι να εγγυώνται στους καταναλωτές ότι τα προϊόντα τους συμμορφώνονται με το σχετικό συμβόλαιο πώλησης για περίοδο δύο ετών μετά από την παράδοση του προϊόντος και καλύπτει:

 • Τη δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και χωρίς δική σας επιβάρυνση ή την προσήκουσα μείωση της τιμής ή την υπαναχώρησή σας τη σύμβαση εάν δεν ήταν δυνατή η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος ή εάν η επισκευή ή η αντικατάσταση του προϊόντος δεν είναι δυνατή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή χωρίς δική σας επιβάρυνση.
 • Στο πλαίσιο της νόμιμης εγγύησης, εάν το προϊόν που αγοράσατε είναι ελαττωματικό δεν μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή των χρημάτων αμέσως. Εάν το προϊόν που αγοράσατε οπουδήποτε στην ΕΕ αποδειχτεί ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στα διαφημιζόμενα χαρακτηριστικά, ο έμπορος οφείλει είτε να προβεί στην επισκευή ή την αντικατάστασή του δωρεάν είτε να σας μειώσει την τιμή ή να σας επιστρέψει τα χρήματά σας. Βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ, μπορείτε να ζητήσετε την επιστροφή των χρημάτων, μόνον αν δεν είναι πρακτικά εφικτή καμία λύση.
 • Εφόσον προβλέπεται αντικατάσταση και όχι επισκευή, τότε το προϊόν αποστέλλεται στο εγκεκριμένο από τον κατασκευαστή σημείο επιστροφής για έλεγχο και έγκριση αντικατάστασης και πάντοτε σύμφωνα με την πολιτική DOA που ισχύει από τον κατασκευαστή. Λόγω του ότι κάποιοι κατασκευαστές ενδέχεται να παρέχουν υποστήριξη στο χώρο σας, είναι σημαντικό να επικοινωνείτε εκ' των προτέρων με τον πάροχο της εγγύησης ώστε να ενημερωθείτε για τις επιπλέον δυνατότητες – παροχές εγγύησης που παρέχει ο κατασκευαστής.

 

Διαδικασία:

Για να εκμεταλλευτείτε την δυνατότητα DOA όπου και όταν αυτή προβλέπεται από τον κατασκευαστή θα πρέπει να τηρείται η διαδικασία όπως ακριβώς την έχει περιγράψει ο κατασκευαστής.

Σε κάθε περίπτωση, για να γίνει επιστροφή περίπτωσης DOA θα πρέπει το προϊόν να συνοδεύεται από το αντίγραφο του «Παραστατικού Αγοράς», να είναι σε άρτια κατάσταση, να συνοδεύεται με όλα τα παρελκόμενα του, να είναι εντός της προβλεπόμενης χρονικής διάρκειας DOA και να συνοδεύεται από αναλυτική περιγραφή του προβλήματος κατά την συμπλήρωση της Φόρμας Επιστροφών.

Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται από τον κατασκευαστή να έχει προηγηθεί η διάγνωση βλάβης και έγκριση αντικατάστασης από εξουσιοδοτημένο Service Center πριν την έναρξη της διαδικασίας DOA, η τελευταία θα γίνεται δεκτή εφόσον έχει προηγηθεί η σχετική έγκριση της Placemall Service Center.

Η αποστολή προς τα εξουσιοδοτημένα Service Centers γίνεται με δικά σας μέσα και κόστος εκτός αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σημειώνεται ότι η διαδικασία DOA ενδέχεται να υπόκειται υπό την έγκριση του κατασκευαστή ακόμη και μετά από την παραλαβή του προϊόντος στην Placemall Service Center και την αποστολή του προς επισκευή προϊόντος στο εξουσιοδοτημένο Service Center. Tα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν εσάς.

 


Η εγγύηση θεωρείται άκυρη στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Η εγγύηση ακυρώνεται εάν το ελάττωμα οφείλεται (όπως και αν προέκυψε) σε κακή χρήση, αμέλεια, και παραβίαση ή εσφαλμένη ρύθμιση. Ακυρώνεται, εφόσον μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα πραγματοποιήσουν οποιεσδήποτε αλλαγές ή επισκευές.
 • Υπάρχουν εμφανή σημάδια κακής χρήσης του προϊόντος πχ. σημάδια από πτώση ή χτυπήματα στην επιφάνεια της συσκευής ή άλλες ενδείξεις μη ενδεδειγμένης χρήσης.
 • Μη ορθή χρήση του προϊόντος.
 • Ενδείξεις υγρασίας στην συσκευή.Για επισκευές σε οποιοδήποτε προϊόν, του οποίου ο αριθμός σειράς έχει αφαιρεθεί.
 • Παρέμβαση στο λογισμικό της συσκευής π.χ αλλαγή του λογισμικού του από τον πελάτη, ξεκλείδωμα του bootloader και root της συσκευής κλπ.
 • Βρεθεί ότι η συσκευή έχει αποσυναρμολογηθεί από μη εξουσιοδοτημένο service.
 • Σημάδια από σπάσιμο, ράγισμα ή υπερβολική πίεση της οθόνης.
 • Βλάβες από χρήση μη εγκεκριμένου φορτιστή (η φόρτιση πρέπει να γίνεται με τον φορτιστή που παρέχεται από τον κατασκευαστή ή φορτιστή ίδιας μάρκας και ακριβώς ίδιων χαρακτηριστικών με τον εργοστασιακό).
 • Έκθεση σε συνθήκες περιβάλλοντος πέραν των προβλεπόμενων από τον κατασκευαστή.
 • Ανταλλακτικά (LCD οθόνες, touchscreen, πλακέτες, ηλεκτρονικά εξαρτήματα) από τα οποία έχουν αφαιρεθεί οι προστατευτικές ζελατίνες δεν καλύπτονται από εγγύηση.Σε περίπτωση που ένα βοηθητικό εξάρτημα το οποίο δεν παρέχεται ή συνιστάται από τον κατασκευαστή προκαλέσει δυσλειτουργίες που οφείλονται στο χρησιμοποιούμενο εξάρτημα.